ASM série: 50/60Hz proudové senzory

ASM série 50/60 Hz produdové sensory se vyznačují hodnotami primárního proudu od 1A do 100A.
Izolace 2,5 kV
Plně zapouzdřené pro optimální montáž do tištěných spojů

Schéma: ASM série: 50/60Hz proudové senzory

Proudové senzory řady ASM pro síťovou frekvenci 50/60Hz.
Hodnoty primárního proudu od 1A do 100A
Izolace primár-sekundár 2,5 kV
Plně zapouzdřené pro optimální montáž do tištěných spojů

Proudové senzory fungují jako utěsněný sekundár proudového transformátoru, zatímco vodič nesoucí proud, který má být měřen, funguje jako jednosměrný primárn. Přesnost měření lze zlepšit zvýšením počtu primárních závitů.

Vyrobeno v certifikovaném výrobním závodě Talema podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
Plně vyhovující RoHS a REACH

V souladu s RoHSV souladu s nařízením REACH

Schéma: ASM série: 50/60Hz proudové senzory

Přejděte nahoru