Zdroje designu

Toroidní transformátory
Proudové transformátory
Change Notification


Toroidní transformátory

Talema toroidní transformátory splňují moderní požadavky na malé rozměry a nízké vyzařovací. Díky téměř ideální fyzikální konstrukci může konstruktér očekávat vynikající výkon. Malá velikost a hmotnost (přibližně 50% hmotnosti konvenčních transformátorů), extrémně nízká hlučnost a nízké magnetické rušení činí toroidní transformátor ideálním pro kompaktní zdroje energie.

Rozměry a hmotnost

Toroidní jádro má optimální tvar pro výrobu transformátoru s minimem materiálu. Protože kvalita jádra je zásadním hlediskem pro citlivé aplikace, Talema vložila nemalé investice do výrobních, žíhacích a testovacích zařízení.

Všechna vinutí jsou symetricky rozprostřena po obvodu celého jádra, tím je dosaženo menší spotřeby měděného drátu. Vyšší hustota toku je možná, jelikož magnetický tok má stejný směr jako směr navíjení jádra z křemíkové oceli. Tato kombinace dovoluje významné úspory na objemu a hmotnosti. Vodič lze zatížit vyšší proudovou hustotou,protože celý povrch jádra dovoluje dostatečné ochlazení vinutí.

Ztráty toroidního jádra jsou velmi malé, typicky 1,1W/kg při 1,7Tesla a 50Hz, což dává velmi malý magnetizující proud, což dává velmi malý magnetizační proud.


Účinnost

Tvar toroidu poskytuje výrazně vyšší účinnost ve srovnání s konvenčními transformátory stejné velikosti. Výhodou je buď zvýšený výstupní výkon při stejné velikosti nebo nižší hmotnost a menší rozměry při stejném výstupním výkonu.

Obrázek 1 ukazuje typickou účinnost, kterou lze očekávat jako funkci výkonového poměru vztahu Pout / Pnom a velikosti transformátoru.

advantages-efficiency
Obrázek 1: Účinnost versus procentuální zatížení

Brum transformátoru

V případě toroidu tu nejsou žádné vzduchové mezery, uvolněné části, které by mohly vibrovat. Kromě toho díky vysoké kvalitě orientované křemíkové oceli jádra je magnetostrikce jádra velmi nízká, což umožňuje kompletně eliminovat rušivý hluk, který se vyskytuje u většiny běžných typů transformátorů.


Dodání

Naše výrobní závody zajišťují rychlé dodávky a kontinuitu dodávek našim zákazníkům.


Montáž

Pro transformátory do velikosti 1000VA lze použít levnější typ montáže uchycení pomocí kovového disku a neoprenových podložek. Transformátory v rozmezí 15VA až 500VA mohou být také zalité ve standardních polyamidových krabičkách. Všechny transformátory mohou být také vyrobené se zalitým středem - buď s průchozím otvorem nebo se kovovou závitovou vložkou.


Mezinárodní certifikáty kvality

Společnost Talema investovala značný čas a úsilí do získání „rodinných schválení“ umožňujících automatické schválení vlastních transformátorů, aniž by musela každý nový návrh posílat do certifikovaného zkušebního zařízení ke schválení, čímž zákazníkovi ušetří čas i peníze. UL Recognized components, oprávnění DEKRA k evropským normám a osvědčení IEC CB pro celosvětová schválení.

Podrobné informace o našich UL certifikátech , Schválení DEKRA EN61558 a schválení IEC 61558

Certifikáty společnosti

Naše Odpovědnost společnosti, stránka obsahuje veškeré podrobnosti o certifikátech společnosti podle ISO9001, číslo ISO14001, ISO45001, společně s našimi RoHS, OEEZ, Konfliktní minerály a Kalifornský návrh 65 Prohlášení o shodě.


Výrobní program

Standardní distribuce: verze bez montáže, standardní, zalitý střed s průchozím otvorem, zalitý střed s mosaznou vložkou, mini transformátory, transformátory zalité v krabičce, print a s úchytem na DIN lištu, transformátory - primár 230V, s označením ENEC KEMA-KEUR; Standardy zákazníků: verze bez montáže, standardní montáž, zalitý střed s průchozím otvorem, zalitý střed s mosaznou vložkou, zalité v krabičce, print transformátory, transformátory s úchytem na DIN lištu, široká škála sekundárních napětí a montážních stylů.

  • Výkon: 1.6VA – 7.5kVA na fázi
  • Speciální velikosti: extrémně plochý nebo malý průměr, do 250VA s 96mm O.D. pro evropské P.C. formáty
  • Elektrostatické měděné stínění
  • 3-F sestavy
  • Magnetické stínění
  • Zalité ve speciálních pouzdrech pro velikosti do 1,2kVA
  • Sekundární napětí dostupné do 1kV

Frekvenční rozsah

Standardní transformátory TALEMA jsou určeny pro provoz na frekvencích mezi 48 Hz a 60Hz a pracují maximálně do 450 Hz. S rostoucí frekvencí se velikost transformátoru odpovídajícím způsobem snižuje. Materiály jádra používané při frekvencích do 100kHz obsahují vinutý tenký pásek z niklové slitiny, popřípadě lisovaný prášek nebo slinutý ferit.


Nárazový proud

Vzhledem k absenci vzduchových mezer mají toroidní transformátory obecně vyšší nárazový proud než běžné transformátory. Z tohoto důvodu se doporučuje použití pomalých tavných pojistek pro výstupní výkon na 500VA.


Pokles napětí

Sekundární napětí a proudy se udávají pro jmenovitý výstupní výkon. Při nižší zátěži než jmenovité je výstupní napětí vyšší a je funkcí typového výkonu transformátoru. Obrázek 2 ukazuje procentuální přírůstek výstupního napětí při chodu naprázdno jako funkci typového výkonu.

voltage-drop-graph-2
Obrázek 2: % pokles napětí (regulace) vs VA Rating

Autotransformátory

Autotransformátor nabízí menší rozměry a ekonomickou úsporu oproti ostatním konstrukcím v případě, kdy není požadavek na galvanické oddělení vinutí.

autotransformers-graph-1
Obrázek 3: Autotransformátor - výpočet

Zatěžovatel

Je-li zatížení přerušované, pak může být použit menší transformátor, protože výstupní výkon v tomto případě výrazně překračuje jmenovitý výkon, klesá sekundární napětí rychlostí, která stoupá úměrně s odebíraným proudem (obrázek 4).

duty-cycle-graph-3
Obrázek 4: Zatěžoval - kalkulace

Nárůst teploty

Jak je patrné z grafů na obrázcích 5 a 6, TALEMA standardní toroidní transformátory jsou navrženy pro teplotní nárůst o 60°C až 70°C při jmenovitém zatížení. Při specifikaci transformátoru musí být vzata v úvahu teplota okolí a součinitel tepelné vodivosti montážního místa. Na obrázcích 5 a 6 je znázorněna typická změna teploty, ke které dochází jako funkce výstupního výkonu nebo přetížení.

ambient-temperature-graph-5
Obrázek 5: Ambient Temperature vs Power Rating
temperature-rise-graph-6
Obrázek 6: Temperature rise vs % Rated Load

Usměrňovač

Obrázky 7 a 8 poskytují vodítko pro výpočet střídavých hodnot transformátoru, které jsou závislé zejména na velikosti vyhlazovacího kondenzátoru. Použitý součinitel tvaru "F" se mění mezi 1.1 (pro malé kondenzátory) a 2.5 (pro relativně vyšší kondenzátory).

rectifying-graph-7
Obrázek 7: Full-Wave Bridge
rectifying-graph-8
Obrázek 8: Center-Tapped Bridge

Bezpečnost

Standardní transformátory Talema jsou navrženy a vyrobeny podle požadavků evropské normy EN61558. Jsou nezávisle testovány a schváleny certifikací DEKRA, nesou označení KEMA-KEUR a ENEC. EN61558 (VDE 0570, IEC 61558) nahradila starší normu transformátoru EN60742 a odkazují se na ní požadavky na transformátory pro mnoho různých zařízení v různých odvětvích. Kromě toho na požádání nabízíme toroidní transformátory podle jiných norem, ať už evropských (EN), americké (UL), kanadské (CSA) nebo celosvětové (IEC) normy, které zahrnují mnoho aplikací včetně zdravotnických přístrojů, přístrojových a řídících systémů, klimatizace, bezpečnostních systémů, profesionálního i domácího audio zařízení, zařízení a systémy obnovitelné energie.


Proudové transformátory

Proudové transformátory jsou účinným, jednoduše použitelným a nákladově efektivním způsobem snímání proudu. Aplikace zahrnují ovládání obvodů, měření proudu a spotřeby a detekci poruch zatížení. K dispozici je široká škála typů proudových transformátorů s různými převody a proudovými rozsahy, způsoby montáže a přesností.

Proudový transformátor - porozumění a způsob použití

Tato krátká prezentace od našich přátel z DigiKey poskytuje podklady a aplikační data pro proudové transformátory a diskuzi o výhodách proudových transformátorů. Odkaz
Understanding Current Transformers

Náš technický blog obsahuje článek Úvod k proudových transformátorům , který by vás mohl zajímat.


Change Notification

Product Change Notification

Moisture Sensitive Level : MSL-1


Toroidní transformátory
Proudové transformátory
Change Notification